Find hjælp

Alle kommuner har altid mulighed for at tilbyde børn og unge i mistrivsel støtte og hjælp gennem servicelovens §11 og §50. Kontakt din kommunes socialforvaltning for at høre nærmere og få hjælp.

Nedenfor kan du få et overblik over forskellige gratis rådgivningsmuligheder i Danmark, der både omfatter psykologiske samtaler, chatrådgivning, telefonisk rådgivning, mentorordninger og andet.

Ved brug for yderligere støtte f.eks. tilskud til psykologsamtaler, kontakt egen læge.

Oversigt over rådgivnings- og støttetilbud

> Det Nationale Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom:
Overblik over tilbud i din kommune samt online redskaber

> Mindhelper:
Overblik over tilbud i din kommune samt online redskaber

 

Gratis rådgivnings- og støttetilbud

> Alkolinjen:
Rådgivning og støtte vedrørende alkoholproblematikker

> Angstforeningen:
Rådgivning og støtte vedrørende angstproblematikker

> Bedre Psykiatri:
Rådgivning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom

> Brus:
For unge, som er børn af alkohol- og stofmisbrugere

> Børnehusene:
Tværfaglig indsats i sager om overgreb mod børn og unge op til 17 år

> Børns Vilkår:
Telefonisk rådgivning for forældre og pårørende ved spørgsmål om børn

> Børnetelefonen: En linje for alle mellem 8-23 år

> Børn, Unge & Sorg:
Støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde

> Center for psykologisk behandling til børn og unge (CEBU):
Angstbehandling i Aarhus for børn og unge i alderen 7-17 år

> Center for pårørende:
Samtaler og rådgivning til nære pårørende til en person, der har en psykiatrisk diagnose i Aalborg

> Center for seksuelt misbrugte:
Rådgivning og behandling til personer, der er misbrugt i barndommen samt deres pårørende 

> Center for seksuelle overgreb:
Rådgivning og behandling til personer, der er misbrugt i barndommen samt deres pårørende 

> Depressionsforeningen:
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende

> GirlTalk:
For unge kvinder mellem 12-24 år

> Headspace:
For alle mellem 12-25 år med mulighed for samtaleforløb

> Livslinien:
Rådgivning og støtte ved krise eller tanker om selvmord

> Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS):
Rådgivning og støtte ved spiseforstyrrelser og/eller selvskade

> NEFOS:
Et netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmordshandlinger. Der er endvidere rådgivning, samtalegrupper og information

> Plexus:
Værested for ensomme unge

> PsykiatriFonden:
Rådgivning for personer med psykisk sygdom eller som oplever, at livet er svært

> Region Hovedstaden psykiatri:
Børnegrupper for 9-16-årige, der har en mor eller far med psykisk sygdom

> Region Syddanmark psykiatri:
Samtaler og gruppetilbud for børn og unge i familier, hvor én eller begge forældre har en psykisk sygdom

> Sex & Samfund:
Rådgivning om graviditet og abort. Podcast og hjælp til forældre om at tackle vigtige og svære samtaler med deres børn eller teenagere

> SIND:
For psykisk sårbare og pårørende

> Tuba:
For unge som er børn af alkoholmisbrugere i aldersgruppen 14-35 år

> Ungdommens Røde Kors:
Telefonisk- eller chatrådgivning til unge i alderen 13-30 år

> UngTilUng:
Mentorsamtale, chat og selvhjælpskasse for unge mellem 16-35 år

> Ventilen:
For ensomme unge mellem 15-25 år