Via 7 Pige skriver i skolen

Vigtigt om forskningen

VIGTIGT AT VIDE

De læger, sygeplejersker og psykologer, som laver undersøgelsen, ved ikke, om familien på et tidspunkt har haft psykiske problemer eller ej, og taler derfor heller ikke med den unge om det.

Alle har tavshedspligt, og der bliver ikke videregivet nogle oplysninger til andre instanser. Hvis det i løbet af undersøgelsen kommer frem, at den unge har alvorlige problemer, som kræver hurtig hjælp, vil vi rådgive familien om mulighederne og evt. henvise familien videre.

Før en familie beslutter sig for at deltage i undersøgelsen, er det vigtigt, at de ved, hvad undersøgelsen går ud på, og hvorfor vi gennemfører den. Vi afholder derfor altid en indledende samtale om undersøgelsen, hvor formålet er at uddybe denne deltagerinformation. Det er til enhver tid muligt at stille spørgsmål. Det er helt frivilligt at deltage, og man kan til en hver tid trække sig ud af undersøgelsen uden begrundelse, og uden at det vil få konsekvenser for familien eller den unges eventuelle behandling fremover. Alle deltagere har ret til minimum 24 timers betænkningstid og behøver ikke at svare samme dag. Hvis man beslutter sig for at deltage i undersøgelsen, skal forældrene underskrive en samtykkeerklæring, før vi kan starte undersøgelsen.

Vi har tilladelse fra Datatilsynet og fra Videnskabsetisk Komité til at lave undersøgelsen og vi overholder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

 

RESULTATER

I undersøgelsens resultater vil familiens besvarelser være anonyme. Vi er helt uafhængige af andre instanser som fx læger, hospitaler, kommuner osv., og vi videregiver ingen oplysninger uden familiens samtykke. Alle får tilbudt en tilbagemelding på resultaterne af de undersøgelser, den unge har gennemført. Vi har skærpet underretningspligt, hvilket betyder at vi i sjældne tilfælde kan være forpligtede til at skrive en underretning til kommunen, hvis der er alvorlige og uopsættelige bekymringer for den unges trivsel og velbefindende. 

Når alle deltagere er undersøgt, vil der være mulighed for at læse resultaterne på vores hjemmeside eller i videnskabelige tidsskrifter.

 

ØKONOMI

The Danish High Risk and Resilience Studiet, VIA undersøgelsen, er startet af professor Merete Nordentoft, professor Anne Thorup og Professor Ole Mors. Ingen af de forsøgsansvarlige har økonomisk eller anden tilknytning til virksomheder med interesse i forsøget. Undersøgelsen er finansieret af Lundbeckfonden (20 millioner), Novo Nordisk Fonden (10 millioner) og Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje (10 millioner). Fondsgiverne har ikke haft nogen indflydelse på undersøgelsens udformning.