Publicerede artikler

Når alle deltagere er undersøgt, vil der være mulighed for at læse om resultaterne her på hjemmesiden eller i videnskabelige tidsskrifter. Dette kan ligge flere år fremme i tiden, men vi opdaterer løbende hjemmesiden med vores publicerede artikler. Vi gør opmærksom på, at denne side læses bedst på en computer.

Undersøgelsens resultater er meget vigtige for at kunne forebygge psykisk sygdom i fremtiden, udvikle nye behandlinger og få bedre forståelse for sygdom og sundhed.

Kan du ikke få adgang til en artikel gennem linket? Så sender vi den gerne til dig. Kontakt os på mail: via@regionh.dk

Artikler udgivet i 2021

 

 > Social kognition og sprogs heterogenitet hos 7-årige højrisiko børn: “Heterogeneity of social cognitive and language functions in children at familial high risk of severe mental illness; The Danish High Risk and Resilience Study VIA 7”

> Assortative mating hos personer med skizofreni og bipolar sygdom: “A Nationwide Cohort Study of Nonrandom Mating in Schizophrenia and Bipolar Disorder”

> Tilpasning efter fejl hos 7-årige højrisiko børn: “Post-error adjustment among children aged 7 years with a familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder: A population-based cohort study”

> Udvikling af visuel opmærksomhed hos højrisiko børn fra 7 til 12 år: “Development of visual attention from age 7 to age 12 in children with familial high risk for schizophrenia or bipolar disorder” 

Artikler udgivet i 2020

 

 > Eksekutive funktioner hos 7-årige højrisiko børn: “Executive functions in 7-year-old children of parents with schizophrenia or bipolar disorder compared with controls: The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, a population-based cohort study”

> Association mellem genetisk disposition og impressivt sprog: “Quantitative genome wide association analyses of receptive language in the Danish High Risk and Resilience Study”

> Psykotiske oplevelser hos 7-årige højrisiko børn: “Psychotic experiences in seven-year-old children with familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder in: The Danish High risk and resilience Study – VIA 7; A population-based cohort study”

> Beslutningstagning og dets associationer med neuro-kognitive funktioner, psykopatologi og hjemmemiljø hos 7-årige højrisiko børn: “Decision making and its associations to neurocognitive functions, psychopathology, and the home environment in seven-year-old children at familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder: The Danish High Risk and Resilience Study VIA 7”

 

Artikler udgivet i 2019

 

 > Polygenetisk risiko og sprogforstyrrelser hos børn med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, ADHD og autisme: “Language Deficits in Specific Language Impairment, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, and Autism Spectrum Disorder: An Analysis of Polygenic Risk”

> Lugt-identifikation hos 7-årige højrisiko børn: ”Odor Identification in 7-year-old children at familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder – the Danish high risk and resilience study VIA 7”

> Livskvalitet og selvværd hos 7-årige højrisiko børn: “Quality of life and self-esteem in 7-year-old children with familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder: the Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7 – a population-based cohort study”

> Hjemmemiljø hos børn i VIA 7: “Home visits in the Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7: assessment of the home environment of 508 7-year-old children born to parents diagnosed with schizophrenia or bipolar disorder”

> Visuel opmærksomhedsfunktion hos højrisiko børn: “Visual attention in 7-year-old children at familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder: The Danish high risk and resilience study VIA 7”

> Social kognition, sprog og social adfærd hos høj-risiko børn: “Social Cognition, Language, and Social Behavior in 7-Year-old Children at Familial High-Risk of Developing Schizophrenia or Bipolar Disorder: The Danish High risk and resilience Study VIA 7 – A Population-Based Cohort Study”

 

Artikler udgivet i 2018

 

> Studieprotokol – VIA 11: ”The Danish High Risk and Resilience Study—VIA 11: Study Protocol for the First Follow-Up of the VIA 7 Cohort −522 Children Born to Parents With Schizophrenia Spectrum Disorders or Bipolar Disorder and Controls Being Re-examined for the First Time at Age 11”

> Neuro-kognitiv funktion hos 7-årige højrisiko børn: “Assessment of Neurocognitive functions in 7-year-old Children at Familial High Risk for Schizophrenia or Bipolar Disorder”

> Vedvarende opmærksomhed og kognitiv kontrol hos 7-årige højrisiko børn: ”Sustained Attention and Interference Control Among 7-Year-Old Children with a Familial High Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder – A Nationwide Observational Cohort Study”

> Psykopatologi hos 7-årige højrisiko børn: ”Psychopathology in 7-year-old children with familial high risk of developing Schizophrenia spectrum psychosis or bipolar disorder – The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, a population-based cohort study”

 

Artikler udgivet i 2017

 

> Motorisk funktion hos 7-årige højrisiko børn: ”Impairments of motor function among children with a familial risk of schizophrenia or bipolar disorder at 7 years old I Denmark: an observational study”

 

Artikler udgivet i 2015

 

> Studieprotokol – VIA7: The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7 – study protocol

 

Andre publicerede artikler med forfattere tilknyttet VIA-undersøgelsen

 

2020

> Review: Ændringer i opgave-relateret hjerne-aktivering hos højrisiko børn: “Alterations in Task-Related Brain Activation in Children, Adolescents and Young Adults at Familial High-Risk for Schizophrenia or Bipolar Disorder – A Systematic Review”

2017

> Registerstudie: Undersøgelse af, om associationen mellem børns intelligens og forældres uddannelsesniveau er influeret af skizofreni og affektive lidelser: “Is the association between offspring intelligence and parents’ educational attainment influenced by schizophrenia or mood disorder in parents?”

> Registerstudie: Forekomst af psykiske lidelser hos børn og unge mellem 0-17 år, som har forældre med svær psykisk sygdom: ”Incidence of child and adolescent mental disorders in children aged 0-17 with familial high risk for severe mental illness – A Danish register study”

2016

> Review: Sammenhæng mellem motorisk deficit og endofænotype for skizofreni: “Research Review: Do motor deficits during development represent an endophenotype for schizophrenia? A meta-analysis”

 

Andre VIA-dokumenter

> Baggrund for VIA 7 og VIA 11 samt en beskrivelse af undersøgelsesdesignet

 

Populærvidenskabelige artikler og podcasts

 

> Kronik: ”Psykisk sygdom behøver ikke at gå i arv”. Bragt i Politiken af professor og projektansvarlig læge, Anne Thorup.

> Artikel: ”Når mor eller far har en psykisk sygdom, påvirker det hele familien”. Bragt i Sundhedsplejersken af professor og projektansvarlig læge, Anne Thorup.

> Podcast: ”Børn kan få hjælp, når far eller mor lider af alvorlig psykisk sygdom”. Episode bragt i Videnskabens Veje.

> Podcast: ”Familiens Hemmelighed”. Episode bragt i Psykens Detektiver.