Via 7 Pige skriver i skolen

VIA 15

Formålet med VIA 15 er:

  • at finde ud af, hvordan den unge har det nu i teenagealderen.
  • at opnå bedre indsigt i, hvordan opvækstforhold og arvelige forhold påvirker hinanden i forhold til psykisk sundhed i ungdommen.
  • at belyse, om der er en sammenhæng mellem barnets trivsel og udvikling og eventuel psykisk sygdom (nuværende eller tidligere) hos en forælder.
  • at identificere faktorer, der har givet barnet modstandskraft i forhold til psykiske problemer og sygdom.

Deltagere

Alle deltagere i VIA 7 blev udtrukket fra det danske CPR-register. I alt 522 børn på dengang 7 år og deres forældre valgte at deltage i undersøgelsen, og disse familier vil således blive kontaktet med henblik på deltagelse i VIA15.

Undersøgelsen

Da vi gerne vil indhente information både fra forælder/omsorgsperson og fra den unge selv, består undersøgelsen af flere dele.

Den unge

Mange af undersøgelserne af den unge er de samme som i VIA 7 og VIA 11, blot tilpasset ungdomsalderen. Undersøgelserne udføres af en sygeplejerske, læge eller psykolog, som har stor erfaring med børn og unge. Den unge vil blive undersøgt med forskellige psykologiske prøver primært i form af spørgsmål og opgaver, hvoraf nogle foregår på computer. Der vil også være en undersøgelse af den unges motoriske færdigheder (hop, løb, balance osv.). Den unge vil blive spurgt om forhold vedrørende humør, søvn og psykisk trivsel. Det er vores erfaring, at de unge for det meste synes, det er spændende at være med. Nogle af undersøgelserne vil blive optaget på lyd eller video til internt brug. Vi udfører naturligvis ingen undersøgelser, som den unge ikke ønsker at være med til.

Blodprøve: Lige som tidligere vil vi også denne gang tage en spytprøve og en blodprøve fra den unge. Den unge kan få et plaster på med creme, som bedøver huden, inden en erfaren laborant tager blodprøven i underarmen, hvormed vi bl.a. vil undersøge blodprocent, immunforsvar, infektion, blodsukker, hormonstatus og gener/arvelighed.

Scanning: Vi vil også gerne lave scanningsbilleder af den unges hjerne – en såkaldt MRI-scanning. MRI-scanningen er vigtig, da den kan bidrage med mere præcis viden om hjernens udvikling fra den unge var 11 år og frem til 15-årsalderen. Scanningen foregår ved at den unge ligger stille i en scanner i ca. 1 time. Scanningen er ikke farlig og indeholder ingen stråling. Den unge vil blive grundigt forberedt på, hvordan scanningen foregår. Der laves også en EEG scanning på Hvidovre hospital eller en MEG-scanning i Skejby.

Læs mere om scanningerne her!

Søvnmåling: Som noget nyt i VIA 15 vil vi gerne måle, hvordan de unge sover om natten med en metode, der hedder polysomnografi. Det er en meget nøjagtig måde at undersøge søvnkvalitet. Selve undersøgelsen tager én nat, hvor den unge skal sove med måleudstyr påsat, derhjemme i sin egen seng.

Den voksne

En voksen, som er tæt på den unge vil, som en del af et interview, blive spurgt om forskellige forhold vedrørende familien og den unges udvikling siden sidst. Den voksne vil også blive bedt om at udfylde en række spørgeskemaer om, hvordan den unge udvikler sig og har det i øjeblikket.

Vi vil også bede om tilladelse til at kontakte den unges lærer for at medtage oplysninger om faglig og social trivsel i skolen.

Hvor og hvordan

For de fleste unge vil undersøgelsen kunne klares på 2 til 3 møder.
Den eller de første gange foregår i VIA 15’s lokaler på Gentofte Hospital eller på Børglumvej, Risskov i Århus.

Mødet på scanningsafdelingen varer ca. 4-5 timer.
Vi kan altid tage særlige hensyn, hvis I har brug for det.

Vi sørger for mad og drikke på dagen og betaler jeres transport. Den unge får et gavekort på 400 kr. efter hver gang samt et gavekort på 300 kr. ved deltagelse i søvnmåling (max 1500 kr. i alt). Den voksne, som er omsorgsperson, får et gavekort på 400 kr. som kompensation for tidsforbruget.

 

Læs mere om VIA 15 og få et dybdegående overblik over undersøgelserne her!