Status på søvnundersøgelsen og ny forskningskoordinator i VIA

Vi har længe ventet på at få godkendelse til, at vi må lave en søvnmåling på de unge, der deltager i VIA 15. Nu er de sidste godkendelser endelig kommet i hus, og det betyder at vores søvnundersøgelse kan gå i gang. Martin Wilms og Anne Søndergaard er derfor i fuld...

Status i VIA 15

Det går rigtig godt med VIA 15, som nu har været i gang i over et halvt år. De fleste familier finder tid i kalenderen, trods travlhed og de unge er søde og vi lærer en masse om, hvordan det er at være 15 år! Tak til familierne. Snart begynder også den del af studiet,...

Julie vinder pris ved Region Hovedstadens Psykiatris forskningsdag

Region Hovedstadens Psykiatri i København afvikler en gang årligt, det dér kaldes for forskningsdagen som er et heldagsarragement, hvor forskere og klinikere kan få inspiration og viden om nyeste forskning inden for psykiatri, både sygdommens baggrund, udvikling og...

To nye medarbejdere til VIA 15 og afsked med Line

To nye medarbejdere, Doris Helena og Marta, er blevet ansat pr. 1. november 2021 i Gentofte, og de skal sammen med de øvrige forskningsmedarbejdere foretage de forskellige test og interviews med deltagerne i VIA 15. De næste par måneder står derfor på oplæring, inden...

Mette Falkenberg Kranz har færdiggjort sin Ph.D.

Mette Falkenberg Kranz har færdiggjort sin Ph.D.

Mette Falkenberg Krantz, som er læge og har været dataindsamler i VIA 11 og arbejdet med data fra VIA 7, har netop færdiggjort sin Ph.D. Den handler om hvilke sociale, helbredsmæssige, økonomiske og hjemmemiljømæssige udfordringer der kan være forbundet med at have en...

Ventetiden er forbi og vi er i gang!

Ventetiden er forbi og vi er i gang!

Vi har d. 26. maj 2021 endelig haft vores første familie inde i VIA 15, og det føles skønt at være rigtig i gang igen. Vi glæder os til at se alle vores VIA-familier igen.

De første invitationer sendes ud

Med de sidste underskrifter i hus betyder det, at vi endelig kan komme i gang med VIA 15.Det har vi godt nok ventet længe på, men vi er meget velforberedte og spændte, og vi glæder os utrolig meget til at se vores VIA-familier igen.De første 25 breve med invitationer...

Ny artikel udgivet

Næsten halvdelen af de forældre, der har børn med en forælder med skizofreni eller bipolar sygdom, er selv psykisk belastet. Og det kan påvirke familielivet og børnene. I alt har 872 forældre deltaget i vores undersøgelse. Forældreparrene var udvalgt således, at den...

Nyt år, samme virus…

Covid-19 har haft forskellig indvirkning på danskernes liv. For os har Covid-19 betydet, at der er ekstra ventetid hos videnskabsetisk komité, der gennemgår alt vores materiale inden vi begynder undersøgelsen for at sikre, at alt er etisk forsvarligt.Vi må derfor...

Nye artikler ude

Vi er så heldige, at yderligere to artikler er blevet publiceret på baggrund af VIA 7. Den ene artikel handler om, at syvårige børn med familiær høj risiko for skizofreni og bipolar lidelse havde en højere forekomst af livstidspsykotiske oplevelser sammenlignet med...