Mette Falkenberg Kranz har færdiggjort sin Ph.D.

Mette Falkenberg Kranz har færdiggjort sin Ph.D.

Mette Falkenberg Krantz, som er læge og har været dataindsamler i VIA 11 og arbejdet med data fra VIA 7, har netop færdiggjort sin Ph.D. Den handler om hvilke sociale, helbredsmæssige, økonomiske og hjemmemiljømæssige udfordringer der kan være forbundet med at have en...

Ventetiden er forbi og vi er i gang!

Ventetiden er forbi og vi er i gang!

Vi har d. 26. maj 2021 endelig haft vores første familie inde i VIA 15, og det føles skønt at være rigtig i gang igen. Vi glæder os til at se alle vores VIA-familier igen.

De første invitationer sendes ud

Med de sidste underskrifter i hus betyder det, at vi endelig kan komme i gang med VIA 15.Det har vi godt nok ventet længe på, men vi er meget velforberedte og spændte, og vi glæder os utrolig meget til at se vores VIA-familier igen.De første 25 breve med invitationer...

Ny artikel udgivet

Næsten halvdelen af de forældre, der har børn med en forælder med skizofreni eller bipolar sygdom, er selv psykisk belastet. Og det kan påvirke familielivet og børnene. I alt har 872 forældre deltaget i vores undersøgelse. Forældreparrene var udvalgt således, at den...

Nyt år, samme virus…

Covid-19 har haft forskellig indvirkning på danskernes liv. For os har Covid-19 betydet, at der er ekstra ventetid hos videnskabsetisk komité, der gennemgår alt vores materiale inden vi begynder undersøgelsen for at sikre, at alt er etisk forsvarligt.Vi må derfor...

Nye artikler ude

Vi er så heldige, at yderligere to artikler er blevet publiceret på baggrund af VIA 7. Den ene artikel handler om, at syvårige børn med familiær høj risiko for skizofreni og bipolar lidelse havde en højere forekomst af livstidspsykotiske oplevelser sammenlignet med...

Så står den på klargøring og oplæring

Tre nye medarbejdere (Andreas, Marie og Mette) er blevet ansat pr. 1 oktober, og de skal sammen med nogle af testerne fra VIA 11 foretage de forskellige test og interviews med de kommende deltagere i VIA 15.De næste par måneder står derfor på klargøring og oplæring,...