Undersøgelserne

Her kan du/I få et overblik over de opgaver, undersøgelser og spørgeskemaer, den unge skal igennem ved deltagelse i VIA 15, vores igangværende VIA-undersøgelse. Endvidere kan du/I også se, hvad omsorgspersonen skal gennemgå samt de spørgeskemaer, vi beder den unges lærer om at besvare.

Den unge

Kognition (tænkning)

Den unge skal igennem opgaver, der vedrører forskellige ting, bl.a.:

 • Arbejdstempo
 • Visuel og verbal arbejdshukommelse
 • Vedvarende og selektiv opmærksomhed
 • Planlægning, overblik og fleksibilitet
 • Social kognition
 • Begavelse

Hjernen

Vi vil gerne undersøge hjernens udvikling hos unge.

 • MRI-scanning
 • MEG-scanning
  I Aarhus skal man udover MRI også MEG-scannes.
 • EEG-undersøgelse
  I Hvidovre skal man udover MRI også EEG-undersøges.

Læs mere her!

 

Trivsel, selvværd og sociale relationer

Den unge skal svare på en masse spørgsmål om sig selv og det at være ung. Spørgsmålene skal man besvare enten gennem interview eller ved spørgeskema:

 • Et interview om psykiske trivsel de sidste fire år
 • Et lille interview om, hvorvidt man har oplevet mobning
 • Fem minutters fri snak om omsorgsperson
 • Spørgsmål om tilknytning til forældre og venner
 • Spørgeskema om at regulere sine følelser
 • Spørgeskema om negative oplevelser i opvæksten
 • Spørgeskema om styrker, ressourcer og vanskeligheder
 • Spørgeskema om, hvorvidt hverdagen opleves stressende
 • Spørgeskema om, hvorvidt man oplever angst
 • Spørgeskema om, hvordan man opfatter sig selv
 • Spørgeskema om, hvorvidt man oplever ensomhed
 • Spørgeskema om sundhedsvaner

 

Krop, søvn og bevægelse

Den unge skal lave opgaver, gennemgå undersøgelser og besvare spørgsmål, som kan sige noget om krop, motorik og søvn, samt afgive prøver til at undersøge arvelighed:

 • Motorisk udvikling og evner
 • Fysiske mål: Højde, vægt- og taljemål
 • Pubertetsudvikling
 • Hårprøve
 • Duftprøve
 • Søvn- og aktivitetsniveau i hverdagen
 • Søvnundersøgelse (polysomnografi)
 • Blodprøve
 • Spørgeskema om, hvorvidt man har haft nogle fysiske symptomer eller følt sig syg

Om den unge (omsorgsperson)

Omsorgspersonen skal svare på spørgsmål om den unge gennem interviews og spørgeskemaer, som bl.a. omhandler:

 • Den unges trivsel og velbefindende de sidste fire år
 • Fem minutters fri snak om den unge
 • Den unges sociale færdigheder
 • Spørgeskema om evt. symptomer på uopmærksomhed, impulsivitet og forstyrrende adfærd
 • Spørgeskema om evt. problemer med eksekutive funktioner (planlægning, overblik, impulshæmning og følelsesregulering)
 • Spørgeskema om den unges generelle styrker og vanskeligheder
 • Vurdering af den unges sociale kompetencer
 • Vurdering af evt. problemer med generel adfærd
 • Spørgeskema om familiens funktion

 

Om sig selv (omsorgsperson)

Omsorgspersonen skal besvare spørgsmål om sig selv, som bl.a. omhandler:

 • Personlig og social funktion den sidste måned

 

Læreren

Efter aftale med den unge og omsorgspersonen sender vi spørgeskemaer til den unges lærer, der bl.a. omhandler:

 • Styrker og svagheder i den unges kommunikation
 • Adfærd i skolen
 • Evt. symptomer på uopmærksomhed, impulsivitet og forstyrrende adfærd
 • Evt. problemer med eksekutive funktioner (planlægning, overblik, impulshæmning og følelsesregulering)
 • Generelle styrker og vanskeligheder
 • Vurdering af den unges sociale kompetencer