Via 7 Pige skriver i skolen

VIA 11

Formålet med VIA 11 var følgende:

  • At undersøge, hvordan børn på 11 år havde det.

  • At opnå bedre indsigt i, hvordan opvækstforhold og arvelige forhold påvirker hinanden i forhold til psykisk sundhed.

  • At belyse, hvilke faktorer der giver barnet modstandskraft og robusthed i forhold til psykiske problemer og sygdom.

Deltagere

Alle børn og forældre, som blev udtrukket fra det danske CPR-register og som takkede ja til at være med i VIA 7, kunne deltage i VIA 11. I VIA 11 deltog næsten 90 % af de oprindelige deltagere igen.

Undersøgelsen

VIA 11 var fordelt på tre møder. Den første dag foregik på forskningsafdelingen og tog ca. 7 timer med indlagte pauser og måltider. Det andet møde var på scanningsafdelingen og varede ca. 2-3 timer. Den sidste dag foregik hjemme hos barnet og varede ca. 3-4 timer.

Barnet

Alle undersøgelser blev udført af en psykolog, læge eller sygeplejerske, der havde erfaringer med børn og unge. Barnet blev undersøgt med forskellige psykologiske tests, opgaver, interviews og spørgeskemaer, hvoraf nogle af dem foregik på en computer. Der var også en undersøgelse af barnets kropslige færdigheder (hop, balance osv.), og barnet skulle også se en virtual reality film. Barnet blev spurgt til fx humør, søvn og psykisk trivsel. Der blev endvidere taget en blodprøve på barnet, hvis barnet ville være med til det. Der blev også taget et scanningsbillede af barnets hjerne – en såkaldt MR-scanning.

De voksne

Én af barnets forældre/værger blev spurgt om forhold vedr. familien og barnets udvikling siden sidst. Herudover var der spørgsmål og spørgeskemaer om, hvordan barnet udviklede sig, og hvordan barnet havde det på det pågældende tidspunkt. De voksne omkring barnet blev desuden spurgt til deres psykiske helbred. Der blev også bedt om tilladelse til at kontakte barnets lærer for at indsamle oplysninger om barnets øvrige trivsel.

 

Du kan læse de artikler, vi indtil nu har skrevet om resultater fra VIA 7 og VIA 11 ved at klikke på udgivelser. Forskning tager lang tid, og i løbet af de kommende år vil der blive skrevet og udgivet endnu flere artikler om VIA 11.

For mere information om VIA 11 kan du kontakte os på mail: VIA@regionh.dk

Læs mere om vores næste undersøgelse, VIA 14 her.