Via 7 Pige skriver i skolen

VIA 11

Formålet med VIA 11 var følgende:

  • At undersøge, hvordan børnene havde det, da de var 11 år gamle.

  • At opnå bedre indsigt i, hvordan opvækstforhold og arvelige forhold påvirker hinanden i forhold til psykisk sundhed hos 11-årige børn.

  • At belyse, hvilke faktorer der giver barnet modstandskraft og robusthed i forhold til udviklingen af psykiske problemer og sygdom.

Deltagere

Alle børn og forældre, som havde været med i VIA 7, kunne deltage i VIA 11. I VIA 11 deltog 465 børn med deres forældre igen, hvilket svarer til næsten 90 % af de oprindelige deltagere. Vi er meget glade for at så mange familier fandt tid til at være med en gang til.

Undersøgelsen

Også i VIA 11 indhentede vi information både fra forælderen eller omsorgspersonen og barnet selv, og derfor bestod undersøgelsen af flere dele.

Barnet

Alle undersøgelser blev udført af enten en psykolog, læge eller sygeplejerske, der havde erfaringer med børn og unge. Barnet blev undersøgt med forskellige psykologiske tests, opgaver, interviews og spørgeskemaer, hvoraf nogle af dem foregik på en computer. Der var også en undersøgelse af barnets kropslige færdigheder (hop, balance osv.), og barnet skulle også se en virtual reality film og fik en chip på benet, som målte aktivitetsniveau over en uge. Barnet blev også spurgt til fx humør, søvn, psykisk trivsel, venner og skole.

Blodprøve: Der blev taget en spytprøve og en blodprøve fra barnet. En erfaren laborant tog blodprøven i underarmen, som blandt andet undersøgte blodprocent, immunforsvar, infektion, blodsukker, hormonstatus og gener/arvelighed.

Scanning: Alle, som ville medvirke, blev også MRI-scannet i VIA 11. MRI-scanningen er vigtig, da den kan bidrage med mere præcis viden om hjernens udvikling hos børn i starten eller lige før puberteten. Scanningen foregik ved at barnet lå i en scanner i ca. 1 time. Der blev også lavet en EEG scanning på Hvidovre hospital eller en MEG-scanning i Skejby.

Læs mere om scanningerne her!

De voksne

Én af barnets forældre eller omsorgspersoner blev spurgt om forhold vedr. familien og barnets udvikling siden sidst. Herudover var der spørgsmål og spørgeskemaer om, hvordan barnet havde udviklet sig, og hvordan barnet havde det på det pågældende tidspunkt. De voksne omkring barnet blev desuden spurgt om deres eget psykiske helbred aktuelt.

Der blev også bedt om tilladelse til at kontakte barnets lærer for at få oplysninger om barnets  trivsel i skolen, både fagligt og socialt.

Hvor og hvordan

VIA 11 var fordelt på ca. tre møder. Den første dag foregik på forskningsafdelingen og tog ca. 7 timer med indlagte pauser og måltider. Det andet møde var på scanningsafdelingen og varede ca. 2-3 timer. Den sidste dag foregik hjemme hos barnet og varede ca. 3-4 timer. Enkelte familier havde en anden fordeling afhængig af deres behov.

Resultater og udgivelser 

Du kan læse de artikler, vi indtil nu har skrevet om resultater fra VIA 7 og VIA 11 ved at klikke på udgivelser. Forskning tager lang tid, og i løbet af de kommende år vil der blive skrevet og udgivet endnu flere artikler om VIA 11.

For mere information om VIA 11 kan du kontakte os på mail: VIA@regionh.dk

Læs mere om vores næste undersøgelse, VIA 14 her.