Via 7 Pige skriver i skolen

VIA 7

Formålet med VIA 7 var følgende:

  • At undersøge, hvordan børnene havde det, da de var 7 år gamle.
  • At få en bedre indsigt i, hvordan arvelige forhold og opvækstforhold påvirker hinanden i forhold til psykisk sundhed senere i livet.
  • At undersøge, om der er en sammenhæng mellem psykisk sygdom (nuværende eller tidligere) hos en forælder og barnets trivsel og udvikling i 7-årsalderen.
  • At belyse, hvilke faktorer i opvæksten, der beskytter et barn mod psykiske problemer og sygdom.

Deltagere

Alle børn og forældre, som er med i VIA-undersøgelsen, blev udtrukket fra de danske CPR-registre. Nogle af forældrene havde på et tidspunkt været i behandling for en psykisk lidelse, mens andre ikke havde været det. I alt 522 børn på 7 år og deres forældre takkede ja til at deltage i VIA 7.

Undersøgelsen

Da vi gerne ville indhente information fra både forælderen eller omsorgspersonen og fra barnet selv, bestod undersøgelsen af flere dele.

Barnet

Alle undersøgelser blev udført af en psykolog, læge eller sygeplejerske, der havde erfaringer med børn og unge. Børnene blev undersøgt med forskellige psykologiske undersøgelser primært udført som spørgsmål, interview, historier og opgaver, hvoraf nogle af dem foregik på en computer. Der var også en undersøgelse af barnets kropslige færdigheder (hop, løb, balance osv.). Børnene blev spurgt om fx humør, søvn, psykisk trivsel, skole og venner.

De voksne

Èn af barnets forældre eller omsorgspersoner blev spurgt om forhold vedrørende familien, graviditeten og den tidligere opvækst. Herudover var der spørgsmål og spørgeskemaer om barnets udvikling og trivsel frem til 7-årsalderen. De voksne omkring barnet blev interviewet om deres psykiske helbred.

Vi kontaktede også barnets lærer for at få oplysninger om barnets øvrige trivsel i skolen og sammen med jævnaldrende.

Hvor og hvordan

Hele undersøgelsen tog ca. 8-10 timer, fordelt på 2-4 møder med indlagte pauser. Undersøgelsen foregik både hjemme hos den enkelte familie og på forskningsenhedens kontorer i København eller i Aarhus eller et helt fjerde sted.

Resultater og udgivelser

Du kan læse de artikler, vi indtil nu har skrevet om resultater fra VIA 7 ved at klikke på knappen ‘udgivelser’. Forskning tager lang tid og i løbet af de kommende år, vil der blive skrevet og udgivet endnu flere artikler fra undersøgelsen. Se dem her, udgivelser.

For mere information om VIA 7 kan du kontakte os på mail: via@regionh.dk

Læs mere om næste undersøgelse, VIA 9 her