Via 7 Pige skriver i skolen

VIA 7

Formålet med VIA 7 var følgende:

  • At undersøge, hvordan børn på 7 år havde det.
  • At få en bedre indsigt i, hvordan arvelige forhold og opvækstforhold påvirker hinanden i forhold til psykisk sundhed senere i livet.
  • At undersøge, om der er en sammenhæng mellem psykisk sygdom (nuværende eller tidligere) hos en forælder og barnets trivsel og udvikling.
  • At belyse, hvilke faktorer der beskytter barnet mod psykiske problemer og sygdom.

Deltagere

Alle børn og forældre blev udtrukket fra det danske CPR-register, og nogle af forældrene har på et tidspunkt været i behandling for en psykisk lidelse, mens andre ikke har været det. 522 børn på 7 år og deres forældre takkede ja til at deltage i VIA 7.

Undersøgelsen

Hele undersøgelsen tog ca. 7-8 timer fordelt på 2-4 møder med indlagte pauser. Undersøgelsen kunne både finde sted hjemme hos den enkelte familie, på forskningsenhedens kontorer i København eller i Aarhus eller et helt fjerde sted.

Barnet

Alle undersøgelser blev udført af en psykolog, læge eller sygeplejerske, der havde erfaringer med børn og unge. Barnet blev undersøgt med forskellige psykologiske undersøgelser primært udført som spørgsmål, historier og opgaver, hvoraf nogle af dem foregik på en computer. Der var også en undersøgelse af barnets kropslige færdigheder (hop, løb, balance osv.). Barnet blev spurgt til fx humør, søvn og psykisk trivsel.

De voksne

Èn af barnets forældre/værger blev spurgt om forhold vedrørende familie, graviditet og barselsperiode. Herudover var der spørgsmål og spørgeskemaer om barnets udvikling og trivsel. De voksne omkring barnet blev også spurgt ind til deres psykiske helbred.

Vi kontaktede også barnets lærer og eventuelt sundhedsplejerske for at indsamle oplysninger om barnets øvrige trivsel.

 

Du kan læse de artikler, vi indtil nu har skrevet om resultater fra VIA 7 ved at klikke på udgivelser. Forskning tager lang tid og i løbet af de kommende år, vil der blive skrevet og udgivet endnu flere artikler om VIA 7. Se dem her, udgivelser.

For mere information om VIA 7 kan du kontakte os på mail: via@regionh.dk

Læs mere om næste undersøgelse, VIA 9 her