Hjernescanninger

Her kan du læse mere om, hvor scanningerne foregår, hvordan de udføres og om eventuelle bivirkninger.

Vi ønsker at undersøge hjernens udvikling hos unge på 15 år, samt hvordan unges hjerner arbejder (hjernens aktivitet). I fremtiden er vores håb, at denne viden vil kunne hjælpe til bl.a. at forstå hjerneforandringer under sygdomsudvikling og dermed kunne hjælpe sårbare børn og unge.

Scanningsdagen tager ca. 4-5 timer.

Hvor foregår scanningerne?

Deltagere, der vil scannes, bliver enten scannet i Skejby eller i Hvidovre. I Skejby laves der MRI- og MEG-scanning, mens der i Hvidovre laves MRI- og EEG-scanning. Du kan læse mere om de forskellige scanninger nedenfor.

Adressen til Aarhus Universitetshospital Skejby er:
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Det er Indgang J, Bygning J117.
Klik her for information om parkeringsmuligheder.

Adressen til Hvidovre Hospital er:
Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre på Funktions- og billeddiagnostisk afdeling, afsnit 340 (MR-afdelingen).
Klik her for information om parkeringsmuligheder.

 

MRI (Magnetisk Resonans Imaging)

En MRI-scanner består af et kraftigt magnetfelt og radiobølger, der via en antenne kan opfange signaler, der omdannes til billeder. Herved kan vi se, hvordan forskellige dele af hjernen ser ud og arbejder.

MRI-scanneren er udformet som et rør, der er åben i begge ender, og man skal ligge på et leje, som køres ind i røret til og med hoften. Der tages billeder af hjernen, mens den unge slapper af, og mens den unge udfører nogle opgaver. Når scanneren arbejder, laver den høje lyder. Derfor giver vi ørepropper til ørerne, som dæmper lydene.

 

MEG (Magnetoencefalografi)

En MEG-scanning registrerer ændringer i magnetfeltet udenfor hovedet. Dette magnetfelt, som skyldes hjernes elektriske aktivitet, er flere millioner gange svagere end Jordens magnetfelt. Selve scanneren er derfor placeret i et magnetisk afskærmet rum.

MEG-resultaterne vil pege på, hvordan hjernen tilvænner sig gentagne lyde, og hvordan den overraskes, når der kommer uventede lyde.

Inden MEG-scanningen får den unge påsat 4 små spoler og en håndfuld elektroder med hospitalstape i ansigtet samt enkelte elektroder på kravebenet for at kunne adskille hjerneaktivitet fra øvrige signaler fra kroppen. Spoler og elektroderne kan ikke mærkes.

Under selve MEG-scanningen sidder den unge i scannerens lænestol og har hovedet placeret op mod MEG-scannerens hjelm (som hvis man havde en tørrehjelm på ved frisøren).
Under scanningen skal den unge høre kortvarige toner eller lyde og skal derfor have høretelefoner på. MEG-scanneren måler, hvordan hjernen reagerer på disse lyde. Lydene afspilles ved normal lydstyrke (som hvis man hører musik).

 

EEG-undersøgelse
Hvis du bliver scannet på Hvidovre, vil vi også gerne udføre en elektroencefalografi (EEG). Her måles hjernens aktivitet ved hjælp af elektroder.

Elektroderne sidder i en hætte, som den unge har på under hele forsøget. Det kan ikke mærkes at få målt EEG, men det tager lidt tid at få sat elektroderne på.

Under EEG-undersøgelsen vil du blive bedt om at trykke på en knap, når et symbol viser sig, samt at lytte til nogle toner. Mens vi sætter elektroderne i hætten, kan du se en film på din iPad eller smartphone.

 

TIPS til scanningsdagen:

  • Mens man er i MRI-scanneren, er det meget vigtigt, at man ligger helt stille, da billederne af hjernen nemt bliver utydelige, hvis man bevæger sig. Derfor skal man ligge godt og behageligt i scanneren, hvilket vi hjælper til med.
  • Det er vigtigt, at man ikke har nogen mentalgenstande på sig, når man er i eller tæt på scannerne. Dvs. smykker, briller, hårspænder, bøjle-BH, ur, mobiltelefon, pung, nøgler osv. skal efterlades udenfor scannerne.
  • Bælter eller trøjer med lynlås forstyrrer scanningsbillederne, og vi vil derfor bede den unge om at tage dette af. Det er derfor en god idé ikke at have den slags tøj på den dag, den unge skal scannes.
  • Det er vigtigt, at den unge oplyser, hvis personen har fået indopereret metalgenstande i kroppen (fx pacemaker eller insulinpumpe), har metalsplinter i kroppen eller bøjle på tænderne.
  • Vi skal nok hjælpe med at huske det hele.

Se også Bivirkninger